Essity’s utdelning

Essity’s utdelning landar på 5,75 kr/aktie, helt klart mer än jag förväntat mig. När jag själv estimerat 2017 års utdelning blev den 4 kr/aktie, då jag räknade med att 2/3 av SCA’s gamla utdelning skulle tillfalla Essity p.g.a spliten. Räknar man så här blir ökningen på ca 30%.

Hade varit kanon om även SCA gör en liknande ökning.

I övrigt tycker jag att Essity’s rapport ser kanon ut då de ökat resultatet på nästan samtliga punkter.

Ser ut som portföljen har ett fantastiskt år framför sig!