Portföljen

Då mitt huvudsakliga mål med sparandet är att bocka av min bucketlist via utdelningar, är portföljen självklart utdelningsinriktad.

När jag investerar följer jag mitt regelverk som består av följande regler:

  • Gör alltid ett inköp i kärninnehaven, månad ut, månad in (märkta med _ nedan).
  • Gör minst ett köp av preffar varje månad för att öka den kontinuerliga utdelningen, dock aldrig över inlösen kurs
  • Aktien måste ge utdelning
  • Köp bara på Small, Mid och Large cap, mindre andel får finnas på andra listor
  • Sälj aldrig ett bolag som går bra (förutom vid ombalansering)
  • Balansera om portföljen varje kvartal ifall något innehav ökat över 7% av totalen (gäller ej kärninnehav)
  • Ha alltid en stop loss på 15% från maxkurs på alla innehav utom preffar och kärninnehav
  • Kortare gästspel får förekomma, dessa skall alltid ha en stop loss, samt en tydlig exit.
  • Var långsiktig!