Investeringsregler

Då mitt huvudsakliga mål med sparandet är att bocka av min bucketlist via utdelningar, är portföljen självklart utdelningsinriktad.

När jag investerar följer jag mitt regelverk som består av följande regler:

  • Fyll på kärninnehaven minst 6 gånger per år
  • Preferensaktier skall motsvara ca 10% av portföljens totala värde för kontinuerlig utdelning, handlas aldrig över inlösenkurs
  • Aktien måste ge utdelning
  • Köp bara på Small, Mid och Large cap, mindre andel får finnas på andra listor (max 10% av totalen)
  • Sälj aldrig ett bolag som går bra (förutom vid ombalansering)
  • Balansera om portföljen varje kvartal ifall något innehav ökat över 7% av totalen (gäller ej kärninnehav)
  • Ha alltid en stop loss på 15% från maxkurs på alla innehav utom preffar och kärninnehav
  • Var långsiktig!