Bucketlist

För att sporra mig själv har jag satt upp en lista bestående av familjens fasta utgifter.

Tanken är att min portfölj skall kunna täcka dessa för att ta mig närmare mitt mål som ekonomiskt oberoende.

Dessa kommer att prickas av allt eftersom de årliga utdelningarna täcker den ackumulerade årskostnaden.

Kostnad
Avgift
Årskostnad
Ack. årskostnad
Mål uppnått
Börsdata 89 1068 1068 2017-05-16
HBO 89 1068 2136
Hemförsäkring 100 1200 3336
Internet 325 3900 7236
El 800 9600 16836
Bil 1909 22908 39744
Mat 5000 60000 99744
Bostad 6500 78000 177744

 

Ett annat mål jag har är såklart att bli miljonär! Nedan kan du även se hur långt på vägen jag kommit när det gäller detta. Denna uppdateras en gång i veckan.

141 803 / 1 000 000