Bucketlist

För att sporra mig själv har jag satt upp en lista bestående av familjens fasta utgifter.

Tanken är att min portfölj skall kunna täcka dessa för att ta mig närmare mitt mål som ekonomiskt oberoende.

Dessa kommer att prickas av allt eftersom de årliga utdelningarna täcker den ackumulerade årskostnaden.

Kostnad
Avgift
Årskostnad
Ack. årskostnad
Mål uppnått
Börsdata 89 1068 1068 2017-05-16
HBO 89 1068 2136 2017-12-19
Hemförsäkring 100 1200 3336
Internet 325 3900 7236
El 800 9600 16836
Bil 1909 22908 39744
Mat 5000 60000 99744
Bostad 6500 78000 177744

Ett annat mål jag har är såklart att bli miljonär! Nedan kan du även se hur långt på vägen jag kommit när det gäller detta. Denna uppdateras varje månad.

154 598 / 1 000 000

 

Milstolpar:

  • 100 000 kr – 2017-08-28
  • 200 000 kr – 
  • 300 000 kr – 
  • 400 000 kr – 
  • 500 000 kr – 
  • 600 000 kr – 
  • 700 000 kr – 
  • 800 000 kr – 
  • 900 000 kr – 
  • 1 000 000 kr –